Letnik 61, 2013

2013, 61/1

 • Boris Golec: Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (1. del)
 • Stanislav Južnič: Zdravnik Gregor Kraškovič, prvi Slovenec pod balonom (ob 200-letnici prvih slovenskih poletov)
 • Miha Preinfalk: Pesnik, slikarka in glasbenik – oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna
 • Mina Černe: Bled v slovenski literaturi »dolgega 19. stoletja« (1. del)
 • Andrej Sušjan: Ekonomski učbenik Valentina Žuna iz leta 1908: okoliščine nastanka ter nekatere vsebinske in jezikovne značilnosti
 • Špela Poles: Novošaleško perutninarstvo Velenje M. A. Gr. Herberstein. »Najboljša bela kokoš je dala na leto 264, najboljša rjava pa 251 jajc.«
 • Franček Lasbaher: Šolska kronika Nižje gimnazije Črna 1950–1957

Kronika 61/1 (PDF)


2013, 61/2

 • Luka Vidmar: Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom
 • Boris Golec: Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (2. del)
 • Tanja Gomiršek: Bivanjska kultura jugovzhodnih Brd v predmarčni dobi
 • Mina Černe: Bled v slovenski literaturi »dolgega 19. stoletja« (2. del)
 • Irena Žmuc: Popotovanje od Pariza do Ljubljane v obdobju Ilirskih provinc
 • Vinko Oblak: Piranska komuna in portoroški ribolovni rezervat v koncesijski pogodbi iz leta 1918

Kronika 61/2 (PDF)


2013, 61/3 Iz zgodovine gradu Rajhenburg

 • Peter Štih: Rajhenburg in listina kralja Arnulfa za Valtunija iz leta 895
 • Igor Sapač: Arhitekturna zgodovina gradu Rajhenburg
 • Patrick Schicht: Die Reichenburg als Bestandteil des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Salzburger Erzbischöfe
 • Mija Oter Gorenčič: Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg
 • Simona Menoni: Poslikana renesančna sobana v gradu Rajhenburg
 • Lidija Slana: Lastniki Rajhenburga med 16. in 19. stoletjem (1570–1881)
 • Dejan Zadravec: Prispevek k zgodovini imenja in dvorca Turn pod Rajhenburgom v zgodnjem novem veku
 • Irena Fürst: Trapisti v Rajhenburgu
 • Andreja Jankovič Deržič: Grad Rajhenburg kot zapor po 2. svetovni vojni. Ženski politični zapor (1948–1956) in moški kazensko poboljševalni dom (1956–1959)
 • Irena Fürst: Grad Rajhenburg kot muzej
 • Maja Bricelj, Nika Veršnik, Maja Lavrič, Robert Krempuš: Arheološke raziskave na gradu Rajhenburg
 • Alenka Železnik: Grad Rajhenburg in njegova prenova
 • Petra Jernejec Babič: Območje gradu Rajhenburg
 • Boris Golec: Trg Rajhenburg od začetkov do srede 19. stoletja. Mali svet med gradom, reko in gozdovi
 • Alenka Černelič Krošelj: Celostna prenova gradu Rajhenburg, projektne aktivnosti in razvoj dejavnosti na gradu po prenovi
 • Boris Hajdinjak: Rajhenburški do začetka 15. stoletja

Kronika 61/3 (PDF)