Letnik 62, 2014

 2014, 62/1

2014, 62/1

 • Alojz Demšar: Kje je stal dvor na Dolgih Njivah? Lokalizacija desetih kmetij na Polhograjskem iz darovnice
 • Boris Golec: Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (3. del)
 • Oskar Habjanič: Avguštinski samostan v Sv. Trojici v Slovenskih goricah v dobi baroka
 • Danijela Horvat: Gibanje števila prebivalstva na Šentviški planoti med letoma 1841 in 1914
 • Matjaž Ravbar: Karl Benko: prvi slovenski letalski as?
 • Marjan Drnovšek: Franckina pisma možu Maksu na Nizozemsko (izseljenska zgodba)
 • Mateja Ratej: (Ma)Rija Podkrajšek – urednica mesečnika Žena in dom v letih 1930–1941

Kronika 62/1 (PDF)


2014, 62/2

2014, 62/2

 • Vanja Kočevar: Uvedba gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah leta 1583
 • Boris Golec: Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (4. del)
 • Ana Lavrič, Blaž Resman: Layerjeva slika, njene predhodnice in naslednice
 • Tita Porenta, Alenka Černelič Krošelj: »Po moji smrti se bo videlo, da sem dobro gospodinjila …« Zapuščina Josipine Hočevar, roj. Mulej, (1824−1911) v Radovljici in Krškem
 • Matic Batič: Prebivalstvo Župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja
 • Mateja Ratej: Samotarka Manica Koman – javna podoba slovenske pisateljice, pesnice in publicistke v tridesetih letih 20. stoletja
 • Dejan Pacek: Delovanje slovenske Katoliške akcije za rapalsko mejo
 • Rok Poles: O grobni kapeli na starem pokopališču pri cerkvi sv. Martina v Velenju

Kronika 62/2 (PDF)


2014, 62/3 Iz zgodovine Dobrne

 • Julijana Visočnik: Rimski spomeniki na Dobrni in njeni okolici
 • Boris Hajdinjak: Dobrnski do začetka 15. stoletja
 • Rok Poles: Gospodje Dobrnski in cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu na Peči (Vinski Gori)
 • Boris Golec: Dobrna – eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja
 • Boris Golec: Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino
 • Elke Hammer-Luza: Zdravilišče Dobrna v prvi polovici 19. stoletja v očeh zdraviliške gostje Anna Plochl
 • Irena Ivančič Lebar: Občini Dobrna in Nova Cerkev med obema svetovnima vojnama
 • Marija Počivavšek: Oaza miru in zdravja. Zdraviliški utrip na Dobrni
 • Mojca Štuhec: Stavbna dediščina zdravilišča Dobrna
 • Andreja Mihelčič Koželj: Vrtnoarhitekturna dediščina zdravilišča Dobrna
 • Jože Hudales: Ljudsko izročilo o gradovih v okolici Dobrne
 • Vito Hazler: Mlini ob potoku Temnjaški vrelec v Lokovini pri Dobrni
 • Božena Hostnik: Zgodovinsko-etnološki oris naselja Lemberg pri Novi Cerkvi
 • Igor Sapač: Arhitekturna zgodovina gradu Lemberg

Kronika 62/3 (PDF)