Letnik 64, 2016

2016, 64/1

 • Zdenka Bonin:  Življenje in prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja
 • Robert Devetak: Dobrodelna dejavnost Slovenk na Goriškem v prvem letu prve svetovne vojne
 • Monika Deželak Trojar: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) in njihov vpliv na pote k njegove življenjske in ustvarjalne poti
 • Bojana Jović: »Razparač iz Rojana«, Primer Julija Födransperga iz leta 1908 v luči časopisja
 • Anna-Maria Lesigang-Bruckmüller: Latinske posvetil ne pesmi v uvodu Slave vojvodine Kranjske
 • Matej Ocvirk: Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne
 • Mateja Ratej: Vojna po vojni – očetovstvo Ambroža Maleka

Kronika 2016, 64/1 (PDF)


2016, 64/2

 • Martin Bele: Friderik V. Ptujski
 • Maja Toš: Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor
 • Janez Weiss: Zgodbe z meje imperija. Grad Vinica in Semeniči, začetki in prvi posestniki v luči novih arhivskih virov
 • Andraž Kovač: Smrt, odrešenje in iskanje smisla: pogrebna pridiga Krištofa Spindlerja za Herbardom Auerspergom in plemiški etos v času konfesionalizacije
 • Andraž Žvab: Baročna alkimija na Kranjskem
 • Lidija Slana: Lastniki dvorca Jablje skozi čas in portreti nekaterih lastnikov iz 18. in 19. stoletja
 • Andrejka Ščukovt: Življenje vasi na meji v luči naselbinskega in stavbnega razvoja Robidišča

Kronika 2016, 64/2 (PDF)


2016, 64/3

 • Miha Preinfalk: Od Radovljice in Kranjske Gore … pa še malo naokrog
 • Gašper Oitzl: Poselitvena slika zgornje Gorenjske v srednjem veku
 • Matjaž Bizjak: Identifikacija posestnih enot srednjeveškega urbarja. Primer »zemljiškega gospostva« cerkve v Lescah
 • Igor Sapač: Grad Waldenberk – Pusti grad pri Radovljici. Stavbnozgodovinski oris
 • Igor Sapač: Grad Bela Peč/Weissenfels in njegov arhitekturnozgodovinski pomen
 • Boris Golec: Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč
 • Boris Golec: Matevž Režen pl. Segalla (1665–1722) – od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda
 • Barbara Žabota: Reformacija in protireformacija na Zgornjem Gorenjskem
 • Veronika Pflaum: »Plavž svete Heme«. Livarna železa pri Nomenju v Bohinju
 • Marko Mugerli: Vloga družin Bucelleni in Ruard v gornjesavskem fužinarstvu
 • Gorazd Stariha: Občina Dovje in njeni gozdovi
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Kmečko življenje v Zgornjesavski dolini v 18. in 19. stoletju
 • Miha Šimac: Anton Zupan (1874–1954), profesor iz Vrbe
 • Matjaž Ambrožič: Jekleni zvonovi jeseniške železarne Kranjske industrijske družbe
 • Aljaž Pogačnik: Jeseniška Talija v času med obema vojnama in repertoarji posameznih odrov
 • Špela Smolej Milat: Kako so na Jesenicah včasih živeli? Šege in navade ob praznovanjih
 • Matjaž Geršič, Matija Zorn: Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih – nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp
 • Rok Filipčič: »Naši fantje so se imenitno izkazali«. Bojni dogodki med obrambno vojno leta 1991 na Zgornjem Gorenjskem
 • Po razstavah: Muzeji v Gornjesavski dolini (Irena Lačen Benedičič)
 • Ocene in poročila: Gorenjske družine v 18. stoletju (Tita Porenta)

Kronika 2016, 64/3 (PDF)