Letnik 65, 2017

Št. 1, letnik 65, 2017

 • Blaž Otrin: Življenjepis popotnega fotografa Christiana Paierja (1839-1895)
 • Rok Poles: O možu z brki, ki je iskal kočijaža brez brkov. Drobci o baronu Haeblerju, graščaku z Gutenbüchla, in njegovi skrivnostni soprogi
 • Gašper Grahelj: Begunci v Idriji in okoliških vaseh v letih 1914-1915
 • Tomasz Pudłocki: In the time of forced evacuation of the Galician people. Rev. Dr. Jan Trznadel in Styria
 • Katarina Keber: Epidemija v šolskih klopeh. Primer španske gripe leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru
 • David Petelin: Stanovanjske razmere v Ljubljani v letih 1945-1965
 • Jelka Piškurić: Hiše, vrtci, šole, ceste. Gradnja hiš v Občini Ljubljana Vič-Rudnik
 • Jubilej: Jubilantka Anamarija (Anka) Vidovič-Miklavčič (Eva Holz)
 • Ocene in poročila

Št. 2, letnik 65, 2017

 • Silvo Torkar: Most, ki je dal ime Mostu na Soči
 • Vanja Kočevar: Identiteta kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku
 • Tita Porenta: Razvoj čebelarstva in društvene organiziranosti čebelarjev Zgornje Gorenjske
 • Aleš Šafarič: Nastanek slovenske katoliške telesnovzgojne organizacije Orel
 • Miha Šimac: Odlikovani hoški učitelj Radovan Mejovšek (1884–1971)
 • David Petelin: Družbena podoba Ljubljane v letih 1945–1965
 • Renato Podbersič: »Hiša živečih« v Rožni Dolini. Judovsko pokopališče med Gorico in Novo Gorico
 • Vito Hazler: O wandelbahnu iz Rogaške Slatine in drugih sorodnih stavbah evropskih termalnih zdravilišč
 • Odzivi
  Milan Dolgan: Dosleden sodnik in občutljiv umetnik. Ožbolt Ilaunig (1876–1945), avtobiografska knjiga
  Nadja Terčon: O bitki pri Visu 150 let kasneje
 • Ocene in poročila

Št. 3, letnik 65, 2017

Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline

 • Spodnja Savinjska dolina – dežela grofov Celjskih, zelenega zlata in neukročene Savinje
 • Julijana Visočnik: Antični prebivalci Spodnje Savinjske doline ali kdo se skriva za imeni na epigrafskih spomenikih
 • Igor Sapač: Grad in dvorec Ojstrica. Stavbnozgodovinski oris
 • Boris Golec: Starejša uradovalna slovenica iz Spodnje Savinjske doline
 • Jure Volčjak: Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa
 • Boris Golec: Sledovi Valvasorjev v Spodnji Savinjski dolini. Med romancami na gradu Ojstrica in umobolnico v Novem Celju
 • Karmen Kreže: Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler
 • Uroš Herman: Dogajanje na Celjskem v letih 1917–1918 s posebnim ozirom na delovanju celjskih liberalcev
 • Blaž Podpečan: Spominsko gradivo Olge Repnik kot vir za zgodovino Polzele z okolico v prvi polovici 20. stoletja
 • Uroš Herman: Kako je Sv. Pavel pri Preboldu stopal v socializem
 • Damir Žerič: Nekoč je bila Tekstilna tovarna Šempeter
 • Hana Habjan: Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade. Spor pri preimenovanju šole v Grižah leta 1969
 • Božena Hostnik, Vito Hazler: Hmeljske sušilnice v Spodnji Savinjski dolini
 • Matija Zorn: Poplave – stalnica v Spodnji Savinjski dolini
 • Ignacij Voje: Savinjčan Gregor Čremošnik – raziskovalec Balkana
 • Ocene in poročila