Odgovorni urednik

doc. dr. Miha Preinfalk, višji znanstveni sodelavec
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljan
mpreinfalk@zrc-sazu.si

Tehnična urednica

mag. Barbara Šterbenc Svetina, svetovalka
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Uredniški odbor

mag. Sonja Anžič, arhivska svetovalka
Stadtarchiv Pforzheim – Institut für Stadtgeschichte
Kronprinzenstr. 28, D-75177 Pforzheim
anzickemper@gmail.com

izr. prof. dr. Aleš Gabrič, višji znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
ales.gabric@inz.si

prof. dr. Stane Granda, znanstveni svetnik v. p.
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana

dr. Eva Holz, znanstvena svetnica v. p.
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
evaholz@zrc-sazu.si

dr. Miha Kosi, višji znanstveni sodelavec
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
kosi@zrc-sazu.si

Irena Lačen Benedičič, višja kustodinja, arhivska svetovalka, direktorica
Gornjesavski muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice
irena.benedicic@gmj.si

dr. Tomaž Lazar, višji kustos, znanstveni sodelavec
Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
tomaz.lazar@nms.si

dr. Vlasta Stavbar, bibliotekarka specialistka, vodja enote
Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo in posebne zbirke
Gospejna 10, 2000 Maribor
vlasta.stavbar@uni-mb.si

dr. Nadja Terčon, muzejska svetnica
Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano
Cankarjevo nabrežje 3, 6330 Piran
nadja.tercon@guest.arnes.si