Izdajatelj

Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

tel.: +386 1 241 12 01
fax: +386 1 241 11 97

info@kronika.zzds.si