Urednika

Odgovorni urednik

doc. dr. Miha Preinfalk, višji znanstveni sodelavec
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
mpreinfalk@zrc-sazu.si

Tehnična urednica

mag. Barbara Šterbenc Svetina, svetovalka
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
barbara.svetina@zrc-sazu.si