Revija Kronika primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsako leto izide tudi tematska številka, ki je posvečena izbrani temi (npr. Krasu (2015), slovenskim gradovom (2012), gradu Brdo pri Kranju (2004), Ljubljani (2002), gradu Snežnik (2000)…). Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki, priložnost pa dajemo tudi mladim avtorjem, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti. V zbirki »Knjižnica Kronike« občasno izide tudi samostojna knjiga z zgodovinsko tematiko.