Kontakt

Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Historical Association of Slovenia
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Glavni kontakt

Barbara Šterbenc Svetina
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Kontakt za podporo

Andrej Pančur