Odgovorni urednik

doc. dr. Miha Preinfalk, višji znanstveni sodelavec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Tehnična urednica

mag. Barbara Šterbenc Svetina, svetovalka, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Uredniški odbor

mag. Sonja Anžič, arhivska svetovalka, Stadtarchiv Pforzheim – Institut für Stadtgeschichte, Kronprinzenstr. 28, D-75177 Pforzheim

izr. prof. dr. Aleš Gabrič, višji znanstveni sodelavec, Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

prof. dr. Stane Granda, znanstveni svetnik v. p., Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

dr. Eva Holz, znanstvena svetnica v. p., Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

dr. Katarina Keber, višja znanstvena sodelavka, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

dr. Miha Kosi, višji znanstveni sodelavec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Irena Lačen Benedičič, višja kustodinja, arhivska svetovalka, direktorica, Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice

dr. Tomaž Lazar, višji kustos, znanstveni sodelavec, Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

dr. Vlasta Stavbar, bibliotekarka specialistka, vodja enote, Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo in posebne zbirke, Gospejna 10, 2000 Maribor

dr. Nadja Terčon, muzejska svetnica, Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano, Cankarjevo nabrežje 3, 6330 Piran