Razvoj zemljiških gospostev na ozemlju Tržiča v srednjem veku

Ključne besede: Tržič, Gutenberg, Neuhaus, Lamberger, Paradeiser, zemljiško gospostvo, srednji vek

Povzetek

Avtor raziskuje razvoj zemljiških gospostev na območju Tržiča na Gorenjskem. Območje je v visokem srednjem veku sodilo v sklop kranjskega mejnogrofovskega gospostva, od katerega je v poznem srednjem veku ostal le manjši del, preostanek pa je v 15. stoletju razdeljen prešel v last dveh plemiških rodbin – Lambergerjev in Paradeiserjev –, ki sta že stoletje pred tem začeli utrjevati pozicije v tem prostoru.

Objavljeno
2020-10-19