Tržiške matične knjige – najstarejše na Gorenjskem

  • Tone Krampač Nadškofijski arhiv Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: župnija Tržič, 17. stoletje, najstarejše matične knjige, Gorenjska

Povzetek

Tržiški domačin Viktor Kragl (1883–1951) je v svojem monumentalnem delu o zgodovini rojstnega kraja posebno poglavje posvetil tržiškim matičnim knjigam. V njem je navajal, da najstarejši zapisi segajo v leto 1635, kar pa se je izkazalo kot netočen podatek. Najstarejše ohranjene matične knjige tržiške župnije, ki jih danes hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani, namreč segajo v leto 1602–1603. Pričujoči prispevek obravnava in analizira prve vpise ter opozarja na zanimive unikatne posebnosti, ki jih skrivajo najstarejše tržiške matice.

Objavljeno
2020-10-19