Sloves tržiških rokodelcev in njihovih izdelkov

  • Bojan Knific Tržiški muzej, Tržič, Slovenija
Ključne besede: Tržič, gospodarstvo, obrt, rokodelstvo, industrija

Povzetek

Tržič je v predstavah ljudi obveljal za izrazito obrtniški trg, ki se je konec 19. in na začetku 20. stoletja preoblikoval v industrijsko središče z različnimi gospodarskimi dejavnostmi. Med prve obrti, katerih izdelki so bili namenjeni prodaji na oddaljenih trgih, sodi kovaška, sledil je razcvet usnjarstva in proizvodnje tekstila (tkalstvo, barvarstvo in nogavičarstvo), v sredino 19. stoletja pa sodi razmah čevljarstva. Rokodelski proizvodnji je sledila manufakturna, konec 19. stoletja pa se v Tržiču začnejo razvijati tovarne, ki nasledijo proizvodne obrate ali se naslonijo na vire iz narave in v okolju obstoječo delovno silo. A razvoj posameznih dejavnosti ni bil linearen. Na temeljih obrti so se v industrijo preoblikovale nekdanja železarska, usnjarska in čevljarska dejavnost, razvila se je na lesu temelječa industrija, zgolj posredno pa je s tržiško tekstilno industrijo mogoče povezati nogavičarstvo in modrotiskarstvo.

Objavljeno
2020-10-19