Zapuščina tržiških kovačev v Narodnem muzeju Slovenije

  • Gašper Oitzl Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: Tržič, baron Jožef Dietrich, Narodni muzej Slovenije, muzejske zbirke, železarstvo, kovaštvo

Povzetek

V članku se posvečamo raziskavi materialne zapuščine tržiških kovačnic, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije. Na kratko je predstavljena zgodovina železarstva in kovaštva v Tržiču, preučeni so predmeti, ki so bili izdelani v tržiških železarskih in kovaških obratih ter jih danes hranijo v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije. V osrednjem delu raziskave smo se ukvarjali z vprašanjem časa in okoliščin pridobitve obravnavanih predmetov v Deželni muzej za Kranjsko, ki je neposredni predhodnik Narodnega muzeja Slovenije. Rezultati raziskav so prinesli nova spoznanja o zgodnji zgodovini muzeja, pridobivanju predmetov in provenienci nekaterih izdelkov, o katerih pred tem nismo imeli podatkov o izvoru in času izdelave. Nekaj novih informacij smo pridobili tudi o darovalcu in tedanjem lastniku tržiškega gospostva, baronu Jožefu Dietrichu.

Objavljeno
2020-10-19