Kranjska industrijska družba in Tržič

  • Marko Mugerli Gornjesavski muzej Jesenice, Jesenice, Slovenija
Ključne besede: Tržič, fužinarstvo, 19. stoletje, Kranjska industrijska družba, Born

Povzetek

V prispevku so predstavljene tržiške gozdne posesti in fužine med letoma 1873 in 1891, ko je bila njihova lastnica Kranjska industrijska družba. Fužine so bile leta 1873 v slabem stanju. Kranjska industrijska družba se je za njihov nakup odločila predvsem zaradi obsežnih gozdnih posestev. Za svojo metalurško proizvodnjo je potrebovala velike količine oglja. Ko je na Jesenicah zgradila moderne jeklarske obrate, se je potreba po oglju zmanjšala. Zaradi tega se je odločila prodati gozdove. Leta 1891 je tržiške gozdove prodala baronu Juliju Bornu.

Objavljeno
2020-10-19