»Vsa šestorica je prišla do častnega občanstva nekako tako, kot Pilat v vero.«

Zgode in nezgode ob imenovanju tržiških častnih občanov

  • Luka Cerar Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj, Kranj, Slovenija
Ključne besede: častno občanstvo, Tržič, nemško-slovenski boji, nacionalizem, volitve

Povzetek

V članku je predstavljenih nekaj podelitev častnega občanstva v Tržiču. Danes na občini uradno vodijo evidenco častnih občanov od leta 1988, toda arhivsko gradivo razkriva, da so ta naziv podeljevali že v 19. stoletju. V času nemško-slovenskih bojev na začetku 20. stoletja je imelo častno občanstvo veliko simbolno vlogo, poleg tega pa je lahko pomenilo tudi odločilno prednost na občinskih volitvah. Iz članka lahko izvemo, da so naziv častnega občana Tržiča dobila številna znana imena, od Karla Dežmana, knezoškofa Antona Bonaventure Jegliča in Antona Korošca do Edvarda Kardelja.

Objavljeno
2020-10-19