Razvoj Tržiča v času županovanja Ivana Lončarja

  • Nejc Perko Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič, Slovenija
Ključne besede: Tržič, župan, občinska uprava, občina, trg, mesto, javna infrastruktura, zdravstvo, politika, stranke, mediji

Povzetek

Članek opisuje razvoj Tržiča v dvajsetih letih 20. stoletja, v času županovanja Ivana Lončarja. Takrat pomemben industrijski kraj je pestila zaostala javna infrastruktura, vzporedno s hudo stanovanjsko stisko in s tem povezano zdravstveno problematiko. Zdi se, da je šele župan Ivan Lončar dosegel, da je tudi tržiška industrija začela prispevati v občinski proračun. S tem je Občino Tržič uveljavil kot pomemben in neodvisen dejavnik, ki odloča o javnih zadevah. Pred tem je bil ta segment v veliki meri prepuščen dobri volji lastnikov tovarn. Vzporedno s tem, morda soodvisno, se je povečala Lončarjeva vloga v Samostojni demokratski stranki. Tudi to je znal unovčiti v korist Tržiča, med drugim s povzdigom trga Tržič v mesto.

Objavljeno
2020-10-19