Tržiški govor v Cerkvenem glasniku za tržiško župnijo

Ključne besede: tržiški govor, gorenjsko narečje, dialektologija, Cerkveni glasnik za tržiško župnijo, Karel Pirc, Tržič, slovstveni folklorizem

Povzetek

V prispevku je na osnovi zapisov za Slovenski lingvistični atlas najprej na kratko predstavljen gorenjski krajevni govor Tržiča in okoliških krajevnih govorov. Sledi analiza narečnih besedil, ki jih je v Cerkvenem glasniku za tržiško župnijo v 20. letih 20. stoletja objavil Karel Pirc.

Objavljeno
2020-10-19