Prispevek k rekonstrukciji nekdanje podobe Bornovega gradu v Puterhofu (Jelendolu)

Ključne besede: Karl baron Born, Jelendol (Puterhof), grad sv. Katarine, zaplembe, inventarji, oprema, bivalna kultura, Tržič

Povzetek

Prispevek prinaša nove podatke o nekdanji opremi gradu sv. Katarina v Puterhofu (Jelendolu), ki so jo Karlu baronu Bornu skupaj z drugim nepremičnim in premičnim imetjem leta 1941 v celoti zaplenile nemške okupacijske sile, nato pa leta 1945 še nove jugoslovanske oblasti. Natančnejšo podobo opreme Bornovega bivališča v času pred drugo svetovno vojno lahko sestavimo na podlagi več dokumentov, ki vsebujejo sezname zaplenjenega pohištva, slik in druge stanovanjske opreme iz gradu sv. Katarina. Analiza podatkov iz arhivskih virov skupaj z redkim ohranjenim slikovnim gradivom in pričevanji posameznikov omogoča spoznavanje nekdanje bivalne kulture uspešne plemiške rodbine, ki je v svoji podjetnosti in z dobro gospodarnostjo odločno zaznamovala življenje v Tržiču in njegovi okolici.

Objavljeno
2020-10-26