Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji

  • Ana Lavrič
Ključne besede: bratovščine, sakralna umetnost, ikonografija, Matija Bradaška, Gašper Götzl, Stane Kregar, Janez Mežan, Jožef Pavlin, Ivan Pengov, župnija Tržič

Povzetek

Pregled cerkvenih združb tržiške župnije je leta 1936 v knjigi Zgodovinski drobci župnije Tržič objavil Viktor Kragl, pozneje pa tema ni več zbujala posebnega zanimanja zgodovinskih ved. Prispevek obravnava omenjene združbe z vidika umetnostne zgodovine in poskuša podati celovit kronološki pregled z njimi povezanih umetnostnih del, kolikor to dopušča ohranjeno gradivo. Za starejša obdobja manjka pisnih virov, čas od srede 19. stoletja dalje pa je arhivsko razmeroma dobro dokumentiran in podprt tudi z objavami v sočasnem tisku. Umetnostna dediščina ni posebno bogata, vendar pa je med relikti nekaj umetniško dragocenih in ikonografsko zanimivih del, ki izstopajo iz povprečja.

Objavljeno
2020-10-26