Likovna umetnost 20. in začetka 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici

  • Andreja Rakovec ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Ključne besede: Tržič, Bistrica pri Tržiču, Podljubelj, Brezje pri Tržiču, umetnost 20. stoletja, umetnost 21. stoletja, sodobna umetnost, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo

Povzetek

V članku so zajeta arhitekturna, kiparska in slikarska dela, ki so nastajala v 20. in na začetku 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici. Predstavljena je arhitekturna dejavnost, ki se je razvijala pod okriljem tovarn in segla na področje izgradnje tovarniških objektov, infrastrukture, stanovanjske in javne gradnje ter vplivala na urbanistično podobo Tržiča in bližnje okolice. Od sakralnih objektov, ki so bili zgrajeni v prejšnjih stoletjih, so v obravnavo priteg­njene adaptacije in obnove cerkva ter kapel, ki so potekale v 20. stoletju, npr. gradnja podružnične cerkve sv. Neže na Brezjah pri Tržiču in obnova v požaru poškodovane podružnične cerkve sv. Jožefa v Tržiču. Med javnimi spomeniki in kiparskimi deli, ki so jih prispevali vidnejši slovenski umetniki, izstopata spomenika NOB, deli Borisa Kobeta in Stojana Batiča. Med slikarskimi deli prevladujejo sakralna, od katerih posebno mesto zasedajo dela Staneta Kregarja.

Objavljeno
2020-10-26