Tržiški lekarnar Bohuslav Lavička in njegova zbirka

  • Breda Škerjanc Kosirnik
Ključne besede: Bohuslav Lavička, Tržič, lekarništvo, Lavičkova zbirka

Povzetek

Bohuslav Lavička, po rodu Čeh, je kot lekarnar v Tržiču deloval dobrih 30 let (med letoma 1911 in 1942). Ljubezen do zbiranja starih farmacevtskih in medicinskih predmetov, ki ga je spremljala že od zgodnjega otroštva, je prispevala k temu, da je ustvaril veliko in dragoceno farmacevtsko-medicinsko zbirko, ki je odraz zgodovine lekarništva in zdravljenja ter prikaz zgodovine naravoslovnih in medicinskih znanosti. Razstavljena je v tovarni zdravil Lek v Ljubljani, ki je tudi njena lastnica. Zbirko, ki je izjemnega kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega pomena, je Vlada RS na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine leta 2002 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.

Objavljeno
2020-10-26