Kratek pregled (organiziranega) planinstva na Tržiškem v 20. stoletju

  • Peter Mikša Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
  • Maja Vehar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Ključne besede: Tržič, planinstvo, storžiška nesreča, Slovensko planinsko društvo, markiranje prostora, planinske koče, mountaineering

Povzetek

Članek prinaša pregled tako organiziranega kot neorganiziranega planinstva na Tržiškem v 20. stoletju, ki je bilo pomembno v slovenskem planinskem zgodovinskem procesu. Tu so izvedli prvi dokumentirani gorski pristop na Slovenskem – leta 1758 se je namreč Janez Anton Scopoli povzpel na Storžič. Leta 1908 je nastala tržiška podružnica Slovenskega planinskega društva. Na podlagi tiskanih, arhivskih in časopisnih virov so orisani začetki in razvoj tržiškega planinstva skozi čas ter markiranje prostora z nadelavo planinskih poti in gradnjo planinskih koč v okviru nemško-slovenskega nacionalnega boja. Predstavljeni so tudi drugi dogodki in dejavnosti, ki so pomembno vplivali na planinstvo na tem območju.

Objavljeno
2020-10-26