Novi paberki iz 18. stoletja v Ribnici

Dodatek k tematski številki Kronike »Iz zgodovine Ribnice na Dolenjskem«

  • Boris Golec

Povzetek

Prispevek je dopolnitev tematski številki Kronike 2018/3. Predstavljene so tri stvari iz 18. stoletja, povezane s trgom in gospostvom Ribnica ter s širšim ribniškim prostorom. Prva je sejemska hiša v samem trgu, t. i. komun ali kavmav, o katerem je zdaj znano, kaj in kakšen je sploh bil. O njem govorita poročili iz let 1740 in 1747, ki, kolikor je znano, vsebujeta tudi najzgodnejši pričevanji o krošnjarjenju Ribničanov na tujem, v italijanskem in nemškem prostoru. Tretja stvar je opis meja deželskega sodišča Ribnica v slovenskem jeziku, ki ga v dveh zapisih najdemo v urbarjih ribniškega gospostva iz let 1748–1757 in 1759–1769. Ribnica po njunem odkritju ni več bela lisa na zem­ljevidu starejše uradovalne slovenice.

Objavljeno
2019-08-26
Rubrike
Razprave