Ig v letih 1945–1952

Družbene, politične in gospodarske razmere ter življenje v prvih povojnih letih

  • Jelka Piškurić

Povzetek

Prispevek obravnava razvoj vasi Ig med letoma 1945 in 1952. Življenjske razmere v prvih letih po koncu druge svetovne vojne so bile skromne. Večinoma kmečko prebivalstvo se je tako kot drugje po Sloveniji soočalo s težavami v preskrbi in z zahtevami obvezne oddaje. Obnova je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev potekala počasi. V gospodarsko strukturo vasi so posegli še politično naravnani povojni ukrepi nove ljudske oblasti. Zaplembe, agrarna reforma in nacionalizacija, ki so bile izvedene med letoma 1945 in 1948, so vplivale na nadaljnji razvoj Iga. V prispevku so prikazani posamezni primeri razlastitev in razdelitev razlaščenega premoženja. Največ so ga dobile državne ustanove. Na razlaščenem premoženju je bila deloma zasnovana tudi nova gospodarska podoba vasi.

Objavljeno
2019-08-26
Rubrike
Razprave