Piranski konzorcij za pomorske prevoze Piran (1919–1950)

  • Vinko Oblak
Ključne besede: Piran, konzorcij, pomorščaki, mala obalna plovba, prevoz tovora, pomorsko prevozništvo

Povzetek

Prispevek je poizkus prikaza okoliščin, ki so omogočile ustanovitev in delovanje Piranskega konzorcija za pomorske prevoze. Konzorcij je bil ustanovljen konec leta 1919 in je deloval do leta 1950. Temelji za njegovo ustanovitev so se izoblikovali že dolgo pred tem. Brez pomorščakov, plovil, pomorskih veščin in izkušenj, predvsem pa denarnih sredstev to ne bi bilo mogoče. Konzorcij je bil v ponos Piranu in Pirančanom, saj je velikemu delu prebivalstva omogočil preživetje. Njegova uspešnost se kaže tudi v tem, da je bila skoraj tretjina piranskega prebivalstva neposredno ali posredno vpeta v njegovo delo.

Objavljeno
2021-02-05
Rubrike
Razprave