Limbuš in Limbuški med 12. in 14. stoletjem

  • Martin Bele Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Ključne besede: gospodje Limbuški, gospodje Mariborski, slovenska Štajerska, 12. in 13. stoletje, grof Bernhard Spanheimski, štajerski mejni grof Otokar III., kralj Otokar II. Přemysl, kralj Bela IV., ministeriali

Povzetek

V članku so analizirani viri in literatura v zvezi z začetki limbuškega gospostva, tamkajšnje rodbine ter njenega gradu. Najprej je obravnavan (ne popolnoma jasen) izvor rodbine gospodov Limbuških, zatem je razčlenjeno njihovo politično delovanje. Kar se tiče njihovega izvora, je v že v preteklosti prihajalo do nasprotujočih si zaključkov. Te avtor v pričujočem članku pretrese in predstavi svoje ugotovitve. Nato opiše politične in vojaške aktivnosti različnih članov limbuške rodbine ter njihove sorodstvene povezave z drugimi rodbinami tedanje vojvodine Štajerske.

Objavljeno
2021-06-16
Rubrike
Razprave