Arhitekt Janez Pečnik (Hans Petschnig) in njegovo delo za lavantinsko škofijo

  • Metoda Kemperl Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Ključne besede: Janez Pečnik (Hans Petschnig), lavantinska škofija, arhitektura, neogotska arhitektura, historistična arhitektura, sakralna arhitektura, Jakob Maksimilijan Stepišnik, cerkev sv. Miklavža, Šmiklavž pri Gornjem Gradu, gradbeni načrti

Povzetek

Članek obravnava arhitekta Janeza Pečnika (Hansa Petschniga), ki je bil v letih 1864–1870 in 1881–1890 arhitekt lavantinske škofije. Prvič ga je na to mesto imenoval knezoškof Jakob Maksimilijan Stepišnik. Tako se je že v prvem letu dogovarjal in pripravljal načrte za novogradnje, prezidave in liturgično opremo. A v petih letih je bilo realiziranih zelo malo načrtov. Pečnik je bil strikten pripadnik neogotskega sloga tipa opečnate gotike. Cerkva v tem slogu si v škofiji verjetno niso želeli, njegovi projekti pa so bili finančno zahtevni. Temu slogu pripadajo tudi načrti iz leta 1868 za edino do sedaj znano cerkev pri nas, ki je bila zgrajena po njegovih načrtih. Gre za cerkev sv. Miklavža v Šmiklavžu pri Gornjem Gradu, pri gradnji katere so najizrazitejše neogotske poudarke omilili ali zabrisali.

Objavljeno
2021-06-16
Rubrike
Razprave