Rodbina Del-Negro

Genealoška skica šoštanjskih graščakov

Avtorji

Ključne besede:

Del-Negro, plemiške družine, Šoštanj, Celje, Turn pri Velenju, Štrovsenek, Žovnek, Khislstein

Povzetek

Med lastniki šoštanjskega gospostva je bila v prvi polovici 19. stoletja tudi plemiška družina Del-Negro. Članek raziskuje izvor te rodbine, njeno razvejenost in razširjenost po Šaleški dolini in na Celjskem v 18. in 19. stoletju ter njeno nadaljnjo usodo, ki je edino do danes preživelo rodbinsko vejo pripeljala na grad Khislstein v Kranju in pozneje na območje današnje Avstrije. Posebej je izpostavljeno vprašanje plemiškega statusa Del-Negrov. Franc Del-Negro, ki mu je cesar Franc II. leta 1803 podelil plemiški naziv, se je namreč skliceval na beneški plemiški status svoje rodbine, kar pa je moral najprej nedvoumno dokazati, dodatno težavo pa je pomenilo dejstvo, da Franc Del-Negro sprva ni uporabljal tega priimka, temveč se v starejših virih pojavlja kot Franc Schwarz.

Prenosi

Objavljeno

2021-11-11