S praporom in partizano skozi luknjo pri vretenu

Prostorske in obredne značilnosti obhoda pomirja trga Šoštanj

  • Rok Poles Berivka d.o.o.
Ključne besede: Šoštanj, trg, pomirje, meja, obhod, Vošnjak, urbar

Povzetek

Po treh opisih (urbar 1575, župnijska kronika 1872, spomini 1905) so analizirani prostorski potek in obredne vsebine obhoda pomirja trga Šoštanj. Na obhod je vsakih sedem let 1. maja šla iz trga povorka tržanov in mladine z insignijami trga (prapor, partizana) in trškim predstojništvom (sodnik, sindik, svetniki) ob spremljavi bobnov in piščali. Šli so v »pravi« smeri (najprej iz trga proti zahodu do meje, ki so jo obkrožili v desno). Morda je bil obhod povezan s simbolno kolektivno preroditvijo tržanov (ki naj bi lezli skozi luknjo pri vretenu kovačije). Mejne kamne so obtrkali in obnovili črke na njih. Po obhodu so sprejeli mladino med tržane s trikratnim povzdigom na mejni kamen, zaključek je bil skupen obrok.

Objavljeno
2021-11-11