Kako je trg Šoštanj v obdobju jožefinskih cerkvenih reform skoraj dobil samostojno župnijo

Izsek iz cerkvenoupravne zgodovine trga Šoštanj

  • Lilijana Urlep Nadškofijski arhiv Maribor
Ključne besede: cerkvena zgodovina, trg Šoštanj, jožefinske cerkvene reforme, preoblikovanje župnijskih meja, ekspozitura

Povzetek

Članek obravnava ustanovitev ekspoziture sv. Mohorja in Fortunata v šoštanjskem trgu, do katere je prišlo v okviru jožefinskih cerkvenih reform oziroma, natančneje, preoblikovanja župnijskih meja. Ekspozitura, ki je obstajala v letih 1787–1804, je obsegala trg Šoštanj in Lokovico z vsega 594 prebivalci. Novonastalo duhovnijo, ki je bila kadrovsko in finančno tesno povezana s šoštanjskim špitalskim beneficijem, je ves čas njenega obstoja vodil nekdanji špitalski beneficiat Martin Andrej Okorn. Okorn, ki je služboval kot kuratni beneficiat in ekspozit, si je prizadeval za preoblikovanje ekspoziture v lokalno kaplanijo in povišanje kongrue, do česar pa zaradi nezadostnih sredstev štajerskega verskega sklada ni prišlo. Po Okornovi smrti leta 1804 je bila ekspozitura opuščena oziroma združena z župnijo sv. Mihaela pri Šoštanju.

Objavljeno
2021-11-11