Odšli so iz Šoštanja, a nikoli pozabili nanj

Josip, Mihael in Bogumil Vošnjak

  • Aleksandra Gačić
Ključne besede: Šoštanj, Mihael Vošnjak, Josip Vošnjak, Bogumil Vošnjak

Povzetek

Pričujoči članek predstavlja življenje in delo treh znamenitih Vošnjakov, Josipa, Mihaela in Bogumila. Na kratko se ozremo na njihovo življenje in delo. Glavni poudarek članka je na njihovem delovanju in prispevku k razvoju trga oziroma mesteca Šoštanj, od koder prva dva Vošnjaka izhajata, medtem ko je bil Bogumil kot sin Mihaela Vošnjaka na kraj prav tako navezan in mu je ob določenih trenutkih pomagal. Tako članek osvetljuje delovanje in prispevek treh Vošnjakov v obdobju od druge polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne.

Objavljeno
2021-11-11