»Živelo najmlajše mesto štajerskega zaledja!«

Administrativni povzdig Šoštanja iz trga v mesto maja 1911

  • David Vidmar Čeru
Ključne besede: Šoštanj, mestne pravice, Woschnagg, Vošnjaki, uprava zgodnjega 20. stoletja

Povzetek

Pričujoči prispevek obravnava povzdig Šoštanja iz trga v mesto s cesarskim odlokom 27. maja 1911. V njem so predstavljeni razlogi, zakaj in kako je do tega prišlo, prikazane pa so tudi gospodarske, politične in kulturne spremembe, ki so temu sledile. Povzdig je predstavljen v okviru gospodarskega razvoja Šoštanja in upravne delitve Šaleške doline, poleg tega je nakazano vprašanje slovensko-nemškega narodnostnega boja v Šoštanju v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju. Namen tega sestavka je tudi prikazati, kako kompleksna je bila pot pravne spremembe statusa naselbine in njenega povzdiga za čas Avstro-Ogrske.

Objavljeno
2021-11-11