Šoštanj in Šaleška dolina v popisih prebivalstva od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne

  • Miran Aplinc Muzej Velenje, enota Muzej usnjarstva na Slovenskem
Ključne besede: Šoštanj, Šaleška dolina, demografija, prebivalstvo, popisi prebivalstva

Povzetek

Iz okvira širše zastavljene raziskave o gibanju prebivalstva Šoštanja je v pričujočem prispevku predstavljen poskus osvetlitve verske, jezikovne in narodne sestave prebivalstva Šoštanja in Šaleške doline v popisih prebivalstva od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Kvantitativna analiza podatkov štetij prebivalstva Šoštanja in Šaleške doline obravnavanega obdobja daje odgovore tudi na vprašanja o verski, jezikovni in narodni sestavi prebivalstva v primerjavi s širšim slovenskim prostorom. Zaradi razumevanja in primerjave je bila raziskava mestoma razširjena na župnijo sv. Mihaela in Šaleško dolino.

Objavljeno
2021-11-11