Pozdravi iz Šoštanja

Od časopisnih notic do zaporniških aktov (1890–1918)

Ključne besede: časopisi, Šoštanj, Pokrajinski arhiv Maribor, kaznjenci, kaznilnica Maribor, kazenski akti

Povzetek

Prispevek poskuša orisati posamezne dogodke, povezane s prebivalci Šoštanja na prelomu 19. in 20. stoletja, ki so se znašli v tedanjem dnevnem ali tedenskem tisku in odmevali v širši družbi. Posebno pozornost namenja predstavitvi nekaterih dokumentov, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor; gre za kazenske akte posameznikov iz občine Šoštanj v zadnjih desetletjih habsburške monarhije.

Objavljeno
2021-11-11