Živeti v Šoštanju – mestu luči in visokih dimnikov

  • Danilo Čebul
Ključne besede: Šoštanj, spomini, tovarna usnja, premogovnik, elektrarna, Šaleška dolina

Povzetek

To je spomin na življenje v mestu Šoštanj, nastalem zaradi uspešne usnjarske industrije, ki ga je povzdignila v prestolnico Šaleške doline. Povojno gospodarstvo je stavilo razvoj na energetsko panogo, temelječo na pridobivanju energenta in proizvodnji električne energije. Obe dejavnosti sta usodno vplivali na življenje v mestu ter spremenili njegov položaj v družbi in prostoru. Zapis je zgolj moje spominsko podoživljanje dogajanj v prostoru, v katerem živim vse življenje.

Objavljeno
2021-11-11