Vila Mayer, vila Široko in dvorec Gutenbüchel s parkom

Konservatorski oris stavbne in vrtnoarhitekturne dediščine

  • Milana Klemen Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje
  • Urška Todosovska Šmajdek Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje
Ključne besede: Šoštanj, vila, dvorec, stavba, vrt, park, prenova, vila Mayer, vila Široko, dvorec Gutenbüchel, družina Woschnagg, družina Mayer, Alfred Keller, Paul Schmidtbauer, Alojz Kojc

Povzetek

V prispevku so predstavljeni trije stavbni in vrtnoarhitekturni spomeniki, bivališča premožnih meščanov in industrialcev v občini Šoštanj, ki so pomembno zaznamovali preteklost mesta in Šaleške doline. Vila Mayer, vila Široko in dvorec Gutenbüchel so bili zaradi kvalitetne zasnove in gradnje, ohranjenosti, avtentičnosti, starosti in pojavnosti v prostoru prepoznani kot kvalitetni primeri umetnostnozgodovinske, arhitekturne in vrtnoarhitekturne tvornosti s konca 19. in prve polovice 20. stoletja v širšem slovenskem prostoru. Povojne družbene spremembe in tok časa zanje niso bili najbolj pozitivni, z nedavno prenovo vile Mayer, z novim lastnikom vile Široko in prizadevanji dela lokalne skupnosti za rešitev dvorca Gutenbüchel pa tudi konservatorska stroka upa, da se jim – predvsem dvorcu Gutenbüchel – obetajo boljši časi, z novo, primerno vsebino in celovito prenovo.

Objavljeno
2021-11-11