Zanimiva arheološka odkritja na območju potopljenega ledeniškega obrusa v Blejskem jezeru pri Želečah

  • Andrej Gaspari Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
  • Rene Masaryk Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti
  • Mojca Fras Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti
  • Jasna Štajdohar Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti
  • David Badovinac AEGIR VISUALS, arheološke raziskave, foto in video produkcija

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate intenzivnega arheološkega pregleda območja potopljenega ledeniškega obrusa v Blejskem jezeru pri Želečah leta 2019. Zgodnje dejavnosti na obravnavanem delu jezerskega priobalja dokazuje železna ost z zalustma, ki jo lahko okvirno datiramo v čas med poznorimskim obdobjem in visokim srednjim vekom. Redki odlomki srednjeveških in zgodnjenovoveških keramičnih posod (12., 15.–17. stoletje), ki se pojavljajo na območju skalne plitvine, precej stran od obale, nakazujejo možnost tamkajšnjega obstoja lesene konstrukcije, domnevno povezane z ribištvom oziroma ribolovom.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave