Hudič kupi Slom in postane Slomšek

Razkriti prvi prednik škofa Slomška na Slomu pri Ponikvi

Ključne besede: Anton Martin Slomšek, predniki, rodoslovje, Slom pri Ponikvi, Brezje ob Slomu, Gornji Grad

Povzetek

Prispevek dopolnjuje in nadgrajuje leta 1938 objavljeno raziskavo Maksa Goričarja o rodu blaženega škofa Antona Martina Slomška (1800–1862), ki ga je lahko Goričar zaradi uničenih matičnih knjig župnije Ponikva s težavami rekonstruiral samo do leta 1700. Odkrivanje neznanih virov je kot najpomembnejše prineslo ugotovitve o izvoru škofovega prapradeda Matije Novaka – Slomška, ki se je imenoval tudi Hudič in je konec 17. stoletja na kupljeno hubo na Slomu prišel iz sosednje vasi Brezje. Hube na Slomu tako ni kupil šele njegov sin Štefan Novak – Slomšek. Ohranjeni viri Matijo slikajo kot precej nasilnega človeka, njegovima priimkoma Novak in Hudič pa je v Brezju mogoče slediti v drugo polovico 16. stoletja oziroma v prvo tretjino 17. stoletja.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave