Šolski živžav na Premu

Premska osnovna šola od ustanovitve do začetka 20. stoletja

  • Aneja Rože Občina Ilirska Bistrica
Ključne besede: Prem, osnovna šola, učitelji, gospodarski razvoj, 19. stoletje

Povzetek

Prispevek obravnava zgodovino premske osnovne šole od ustanovitve leta 1826 do začetka 20. stoletja. Namen članka je predstaviti njeno zgodovino ter vplive vzpostavitve šolskega sistema in delovanja učiteljev in duhovnikov na gospodarski razvoj območja premskega šolskega okoliša v obravnavanem času. Oboji so si prizadevali za razvoj premske osnovne šole in so s svojim delovanjem pripomogli zlasti k višji stopnji znanja v kmetijstvu. Temeljna kam­na za njihovo delovanje sta bila uvedba splošne šolske obveznosti leta 1774 in ljudskošolski zakon, izdan leta 1869.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave