Aleksandrinstvo in aleksandrinke v slovenskem goriškem časopisju pred prvo svetovno vojno

  • Robert Devetak Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana; Univerza v Novi Gorici
Ključne besede: Aleksandrinke, miigracije, Egipt, Goriška, časopisje

Povzetek

Članek obravnava časopisno poročanje o ženskem izseljevanju v Egipt, ki je zaznamovalo migracijsko gibanje na Goriškem na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Za pot v severno Afriko so se odločale predvsem mlajše ženske s podeželja, ki so kot služkinje, guvernante, varuške, kuharice ali dojilje zaslužile denar za poroko ali finančno pomoč svojim družinam. Dogajanje so budno spremljale narodne in cerkvene elite na Goriškem, ki so v tovrstnem izseljevanju ter samostojnem delovanju aleksandrink videle grožnjo moralnim normam in izgubi narodne pripadnosti. Da bi preprečile odhajanje v Egipt, so vodile intenzivno časopisno kampanjo proti izseljevanju. V prispevku bodo predstavljeni glavni vidiki tovrstnega poročanja, ki ga lahko zasledimo tako v liberalnem kot katoliškem časopisju tega časa.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave