Švabsko-nemška kulturna zveza in vloga njenih članov na Slovenskem v letih 1922–1945

Ključne besede: Kulturbund, Švabsko-nemška kulturna zveza, nemška manjšina, peta kolona, nacizem, obveščevanje, izdajanje, nacistična propaganda, 1922–1945

Povzetek

Članek na podlagi znanstvene literature in primarnih virov analizira delovanje Švabsko-nemške kulturne zveze v slovenskem prostoru kot ene ključnih petokolonaških formacij. Zlasti z vzponom Hitlerja in nacizma na oblast se je Kulturbund močno radikaliziral in nacificiral. Kulturbundovci so na Slovenskem že več let pred napadom na Poljsko in Jugoslavijo širili nacistično propagando in demagogijo, lepili nacistične simbole in zastave ter zbirali tajne in občutljive podatke o državi in protinemško usmerjenih osebah. Tako so že med svetovnima vojnama pripravili sezname domnevno sumljivih in nevarnih ljudi, predvidenih za aretacijo in izselitev, po katerih se je okupator ravnal po vzpostavitvi oblasti. To priča o tem, da so bile številne tragične usode narodno zavednih slovenskih družin zapečatene že pred letom 1941 v Gradcu in drugih zbirnih obveščevalnih centrih. Ob invaziji so kulturbundovci postali vodniki, inštruktorji in prevajalci nemške vojske, kasneje pa so prevzeli pomembne funkcije v nacističnih društvih, organizacijah, zvezah, uradih ter paravojaških silah in celo enotah SS.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave