Občina Dobrunje v obdobju italijanske okupacije 1941–1943

Ključne besede: Dobrunje, občina, občinska uprava, župan, druga svetovna vojna, italijanska okupacija

Povzetek

Prispevek na podlagi arhivskih virov daje globlji vpogled v ustroj in delovanje občine Dobrunje v obdobju italijanske okupacije, ko je bilo omenjeno območje samostojna občina, danes pa je sestavni del Mestne občine Ljubljana. Občina je upoštevala nove uredbe in k temu pozvala tudi občane, saj se je po besedah občinskega predsednika želela izogniti konfrontacijam z okupacijskimi oblastmi in zaščititi občane. Zapisniki občinskih sej ne vsebujejo razpravljanj o političnih usmeritvah oziroma dejavnostih posameznih občanov, čeprav skozi posamezne besede odseva duh časa, občinski organi pa so želeli delovati strokovno in so izpostavljali zlasti skrb za socialne zadeve zaradi vojnih razmer. Prispevek obravnava delovanje podeželske občine pod italijansko okupacijo.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave