Slovenci v Trstu nekdaj in danes: težavno ohranjanje multikulturnosti na robu slovenskega etničnega ozemlja

  • Milan Bufon Znanstveno raziskovalno središče Koper
Ključne besede: Trst, slovensko prebivalstvo, učinki političnih transformacij, asimilacija, multikulturnost

Povzetek

Članek obravnava prisotnost slovensko govorečega prebivalstva v Trstu nekdaj in danes. Po splošnem pregledu oblikovanja slovensko govoreče skupnosti v mestu do leta 1910 se posebej osredotoča na narodnostno strukturo mesta ob koncu avstrijske dobe in kritično presoja rezultate revidiranega popisa iz tega leta na podlagi pregleda originalnih popisnih pol za posamezna gospodinjstva v tradicionalno pretežno slovenskih predelih. Analiza popisnih podatkov dokazuje, da opravljena revizija kljub mnenju italijanskih proučevalcev, da je bila ta Slovencem »pretirano« naklonjena, še vedno ni zajela celotnega tedaj v mestu živečega slovenskega prebivalstva. V nadaljevanju članek ob kritični presoji obstoječih podatkov o številu tržaških Slovencev pod italijansko upravo podaja avtorjevo oceno o gibanju tega števila v obdobju med letoma 1910 in 2015 ter ključne razloge za izrazito zmanjševanje te nekdaj največje slovenske urbane skupnosti.

Objavljeno
2022-02-15
Rubrike
Razprave