Ljubljana kot prizorišče dedne poklonitve cesarju Karlu VI. leta 1728

Raba javnih prostorov za vladarsko inscenacijo na primeru kranjske prestolnice

Avtorji

  • Vanja Kočevar ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

DOI:

https://doi.org/10.56420/Kronika.70.2.03

Ključne besede:

dedna poklonitev, Kranjska, Ljubljana, cesar Karel VI., kranjski deželni stanovi, simbolna komunikacija, simbolna reprezentacija, vladarska inscenacija, Kaiserstil

Povzetek

Razprava obravnava vladarsko inscenacijo cesarja Karla VI. na javnih prostorih Ljubljane ob dedni poklonitvi kranjskih deželnih stanov. V počastitev visokega gosta, ki se je v kranjski prestolnici mudil med 26. in 30. avgustom ter 20. in 22. septembrom 1728, so ljubljanske mestne oblasti postavile več (efemernih) arhitekturnih stvaritev, kot sta slavoloka pred Vicedomskimi vrati in na pročelju rotovža. Medtem ko je bil prvi slavolok, za katerega je cesarjevo marmorno poprsje prispeval Francesco Robba, permanentne narave in je mestna vrata krasil do njihovega rušenja leta 1791, je bil drugi pred mestno hišo zgolj efemeren, čeprav se je nekaj njegovih plastik ohranilo. Za cesarja so kranjski deželni stanovi zgradili tudi bogato okrašeno ladjo tipa »la peota«, s katero je Karel VI. po dedni poklonitvi Ljubljano zapustil in septembra na poti v Gradec vanjo spet priplul.

Prenosi

Objavljeno

2022-06-28

Številka

Rubrika

Razprave