Ruska kapelica in grob neznanega ujetnika med mitom in resnico

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Kronika.70.2.06

Ključne besede:

Vršič, Ruska kapelica, grobovi, vojni ujetniki, prva svetovna vojna

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko Ruske kapelice in groba neznanega ruskega vojnega ujetnika na Vršiču, okoli katerih so spletene številne zgodovinsko nedokazane trditve. Te se nanašajo na čas in razlog izgradnje kapelice ter na število grobov v njeni bližini, v času med svetovnima vojnama pa se je izoblikovala celo komemoracija, osredotočena na grob neznanega ujetnika, ki danes ni več neznan. Na podlagi časopisnih virov in arhivskega gradiva je prikazano nasprotje med napačnim razumevanjem in interpretiranjem omenjenih ostalin iz časa prve svetovne vojne ter njunim resničnim zgodovinskim ozadjem.

Prenosi

Objavljeno

2022-06-28

Številka

Rubrika

Razprave