»Kot primestni se čutimo večkrat zapostavljene«

Urbanistični in infrastrukturni razvoj Iga, 1961–1989

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Kronika.70.2.09

Ključne besede:

Ig, 1961–1989, socializem, demografski razvoj, urbanistični razvoj, infrastruktura

Povzetek

Ig je po letu 1965, kot mnoga druga večja primestna naselja Ljubljanske kotline, postopoma začel izgubljati prvotni podeželski značaj. To je bil čas hitrega procesa deagrarizacije in postopnega dvigovanja življenjskega standarda, ki sta prinesla spremembe v vsakdanjik in način življenja Ižancev. Posledično lahko sledimo željam po urbanistični ureditvi naselja, modernejši infrastrukturi in javnih servisih, ki bi celoviteje zadovoljevali potrebe prebivalstva in prinesli višjo kakovost življenja. Avtorica v prispevku predstavi razvoj kraja med letoma 1961 in 1989, ki je bil zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izjemno počasen. Občina Ljubljana Vič – Rudnik se je namreč spopadala s čedalje večjim proračunskim primanjkljajem, kar so najbolj občutili ravno podeželski kraji, ki so bili pri razvoju in vzdrževanju obstoječe infrastrukture najbolj zapostavljeni.

Prenosi

Objavljeno

2022-06-28

Številka

Rubrika

Razprave