»Soča najlepša reka v Evropi«

Med hidroenergijo in naravovarstvom

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.56420/Kronika.70.2.10

Ključne besede:

okoljska zgodovina, hidroenergija, naravovarstvo, HE Trnovo, HE Kobarid, HE Trebuša, HE Učja, Soča, Posočje

Povzetek

Soča je pomemben vodni vir, katerega vodni potencial so zgodaj uporabili za transport in pridobivanje energije, v zadnjem stoletju predvsem električne. (Bila) je tudi stalen »poligon« za velike hidroenergetske načrte. V njenem srednjem in spodnjem toku je bilo zgrajenih več hidroelektrarn, ki letno proizvedejo več kot 1100 GWh električne energije, potencial reke pa je ocenjen na 1800 GWh. V obdobju od druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije so se ambiciozni načrti gradnje hidroelektrarn pojavljali vsako desetletje. Predstavljena je kronologija dogajanja in spreminjajoči se argumenti za gradnjo in proti njej, razvoj razprav pa je postavljen tudi v kontekst razvoja naravovarstvene misli in sodelovanja državljanov pri odločitvah.

Prenosi

Objavljeno

2022-06-28

Številka

Rubrika

Razprave