Franc Cvetko – slovenski Cicero

Ključne besede: Franc Cvetko, pridige, vzhodnoštajerski knjižni jezik, Župnija sv. Jakob Limbuš, Nadžupnija sv. Jurij Ptuj, Župnija Ljutomer

Povzetek

Prispevek predstavlja ohranjene pridige vzhodnoštajerskega duhovnika Franca Cvetka (1789–1859), ki so bile posthumno objavljene v časopisu Slovenski prijatelj. Osredotoča se na izbrane pridige, ki so bile napisane ali izvedene v obdobju Cvetkovega službovanja v Limbušu, na Ptuju in v Ljutomeru. Še posebej je predstavljena in kontekstualizirana vsebina priložnostnih pridig, medtem ko je pri nedeljskih pridigah za različne praznike in dobe cerkvenega leta osredotočenost usmerjena bolj na retorično kot vsebinsko analizo.

Objavljeno
2022-11-10