Ljutomerska fara v veliki vojni

Paberki iz Nadškofijskega arhiva Maribor in časopisnih notic

Ključne besede: Ljutomer, prva svetovna vojna, župnija, matične knjige, vojaški grobovi

Povzetek

Prispevek skuša na podlagi arhivskega gradiva iz Nadškofijskega arhiva Maribor, zlasti pregleda matičnih knjig, in slovenskega časopisja še nekoliko bolj osvetliti dogajanje v ljutomerski župniji v času prve svetovne vojne. Njena posledica niso bili le tja preseljeni primorski begunci in padli domačini, pač pa tudi vojaški grobovi na ljutomerskih pokopališčih, kar je danes nekoliko slabše poznano.

Objavljeno
2022-11-10